Rodzaje obiektów komercyjnych

Obecnie na rynku wśród wielu typów obiektów budowlanych dużą rolę odgrywają nieruchomości komercyjne. W ich skład wchodzą wszystkie obiekty, które wykorzystuje się w celach prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej.

Nieruchomości komercyjne to takie budynki, które nie mają charakteru mieszkalnego, a są przeznaczone pod biura, punkty handlowe i usługowe czy też duże magazyny. Obiekty komercyjne można podzielić ze względu na ich sposób wykorzystania – czyli pełnione funkcje, charakter zabudowy, a więc powierzchnię oraz układ konstrukcyjny. Najczęściej spotykanym podziałem jest klasyfikacja tych obiektów ze względu na pełnione funkcje czyli inaczej mówiąc na ich przeznaczenie. Wówczas to wymienia się nieruchomości biurowe, handlowe oraz usługowe.

W skład pierwszych wchodzą wszystkie pojedyncze lokale, budynki oraz kompleksy budynków, w których wykonywane są działania niezwiązane bezpośrednio z produkcją dóbr materialnych czy ich sprzedażą. Mogą one być wynajmowane przez jednego lub wielu najemców. Obiektom biurowym przyporządkowuje się konkretne klasy, biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy, takie jak: wiek, lokalizacja budynku oraz pozycja rynkowa nieruchomości.

Biorąc pod uwagę te czynniki, można wymienić cztery rodzaje budynków. Do obiektów klasy A zalicza się budynki z dość wysokim wskaźnikiem wynajętej powierzchni, który dodatkowo znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji. Z kolei w skład klasy B wchodzą budynki nieco starsze, lecz zmodernizowane oraz odpowiednio dostosowane do obecnych standardów. Są to zazwyczaj obiekty z wysokim wskaźnikiem najmu, umieszczone w dogodnej lokalizacji. Do klasy B zalicza się także obiekty nowo wybudowane, lecz usytuowane w nieco gorszej lokalizacji. Następnie wymienia się budynki klasy C. Zalicza się do nich starsze oraz niezmodernizowane obiekty, które pomimo tego są nadal w dobrej kondycji technicznej. Posiadają one dobry wskaźnik najmu, niemniej niższy niż średnia wartość w danym mieście. Ostatnim rodzajem są budynki należące do klasy D. Są to obiekty, które charakteryzują się wysokim zużyciem funkcjonalnym. Budynki takie znajdują się w złej kondycji technicznej oraz cechują się niskim wskaźnikiem najmu, a także niskimi czynszami.

Drugim rodzajem obiektów komercyjnych są nieruchomości handlowe. Budynki te stanowią bardzo różnorodną grupę, gdyż zalicza się do nich zarówno obiekty pojedyncze, wolnostojące nieruchomości, jak i duże obiekty handlowe zbudowane w formie jednolitej bryły. Do tego rodzaju można też zaliczyć ciąg kilkunastu obiektów, które nastawione są głównie na sprzedaż detaliczną. W ich skład wchodzą zarówno pojedyncze sklepy jak i ogromne centra handlowe.

Klasyfikacja obiektów handlowych, w głównej mierze związana jest z ich powierzchnią oraz układem pionowym konstrukcji. Wśród nich można wymienić obiekty o układzie jednokondygnacyjnym oraz obiekty o układzie wielokondygnacyjnym. Trzecim rodzajem są nieruchomości usługowe, do których zalicza się wszystkie nieruchomości towarzyszące obiektom handlowym i biurowym oraz budowane w ich sąsiedztwie. Wśród wielu z nich można wymienić: parkingi, stacje benzynowe, restauracje, hotele, kluby, obiekty kulturalno-oświatowe czy szpitale i prywatne kliniki.
Obiekty komercyjne to nieruchomości, które zazwyczaj są obsługiwane przez profesjonalne firmy zajmujące się administrowaniem nieruchomości.

Zainteresował Cię ten temat? Warto zapoznać się z ofertą firmy Digiservice w zakresie Facility Management i administracji obiektami komercyjnymi. Frima oferuje również serwis projektorów Panasonic oraz projektorów innych firm.

Photo by Daria Shevtsova from Pexels