Jak działa terminal POS?

Robienie zakupów z wykorzystaniem kart płatniczych jest powszechnie stosowane. Większość osób posiada konta bankowe z dostępem do obsługi elektronicznej. Do każdego konta bankowego przypisana jest karta płatnicza. To za jej pomocą bez użycia gotówki dokonuję się większość transakcji.

Co to jest terminal płatniczy.

Jest to urządzenie za pomocą którego następuje łączność z bankiem. Łączność uzyskuje się dzięki karcie bankowej. Terminale instalowane są w placówkach handlowych. Dzięki temu umożliwia się posiadaczom kart płatniczych, finalizowanie bezgotówkowych transakcji. Łączność jest możliwa dzięki pośrednictwu centrum autoryzacji.

Pierwsze terminale i karty płatnicze.

Karty płatnicze wprowadzone zostały do użycia w latach 70 XX wieku. Do ich obsługi był niezbędny terminal. Za jego pomocą możliwy był dostęp do konta bankowego klienta. Pierwsze terminale przystosowane były do obsługi kart płatniczych wyposażonych w specjalne paski magnetyczne.

Uaktywnienie karty wymagało przeciągnięcia paska magnetycznego przez czytnik zainstalowany w terminalu. Następnie należało wprowadzić PIN nadany przez centrum rozliczeniowe banku. PIN to zestaw kombinacji 4 cyfr z pośród 10. Z chwilą wykonania tej czynności następowało połączenie z bankiem i kontem klienta.

W miarę rozwoju technologicznego zmieniono system odczytu kart płatniczych. W miejsce paska magnetycznego wprowadzono elektroniczne chipy. Dzięki temu nie trzeba wykonywać przeciągnięcia paska magnetycznego przez czytnik. Miejsce przeciągarki zajął inny rodzaj czytnika. W tym systemie kartę umieszcza się w specjalnym otworze terminala i tam odbywa się sczytywanie danych z karty.

Najnowsze rozwiązania stosowane w terminalach POS.

W drodze kolejnej ewolucji wprowadzono nowe rozwiązanie korzystania z kart płatniczych. Terminale POS nowej generacji wyposażone są w zbliżeniowy czytnik kart. W celu dokonania zapłaty za transakcję wystarczy w odpowiednim miejscu zbliżyć kartę chipem do ekranu na terminalu i następuje sczytanie danych i połączenie z centralą autoryzacyjną banku.

Tak zwana transakcja zbliżeniowa do określonej przez bank kwoty nie nakłada obowiązku wprowadzania numeru PIN.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na używanie bezprzewodowych terminali płatniczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w sposób bardzo znaczący zwiększono zakres stosowania terminali POS.

Dziś każdy kto za swoje usługi czy towary pobiera zapłatę może terminal płatniczy schować do przysłowiowej kieszeni i używać go w różnych miejscach bez konieczności posiadania sztywnego połączenia z siecią internetową.