Sprawne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

W dzisiejszych czasach rynek budowlany jest po brzegi zapełniony innowacyjnymi firmami świadczącymi usługi w szerokim zakresie. Dużą popularnością wśród inwestorów oraz właścicieli obiektów cieszy się usługa z zakresu administrowania nieruchomościami. Ponadto na rynku nie brakuje klientów korzystających z usługi Facility Management.

W ostatnim czasie na rynku budowlanym ciągle przybywa profesjonalnych firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Dobrze prosperujące firmy zajmujące się obsługą techniczną obiektów posiadają wykwalifikowanych specjalistów świadczących usługi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i na bardzo wysokim poziomie. Ta niezwykle ceniona przez wielu właścicieli prywatnych budynków, usługa administrowania nieruchomości posiada szeroki zakres kompetencji. Wśród wielu zadań, które wykonują doświadczeni specjaliści można wymienić prowadzenie oraz aktualizowanie spisów właścicieli mieszkań oraz najemców wchodzących w skład obsługiwanej nieruchomości. Do ich kompetencji należy także rzetelne prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej danego budynku. Ponadto administratorzy zajmują się o kontrolą realizacji umów, które to zapewniają danej nieruchomości dostawę mediów takich jak: centralne ogrzewanie, wodę, prąd, gaz, wywóz nieczystości i wiele innych. Kompetentni pracownicy zajmującą się również administrowaniem w zakresie monitoringu oraz bieżącej kontroli stanu technicznego danej nieruchomości. Do ich codziennych zadań należy też sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiadających za konserwację, a także bieżące naprawy w poszczególnych obiektach. Oprócz tego pracownicy firm zajmujących się obsługą techniczną różnorodnych obiektów wykonują ważne zadania z zakresu kontroli utrzymania należytego ładu, porządku oraz czystości w obsługiwanych budynkach oraz wokół nich. Do kompetencji pracowników firm zarządzających nieruchomościami należy zlecanie i nadzorowanie przeglądów okresowych poszczególnych budynków. Ponadto na zarządcach nieruchomości spoczywa odpowiedzialność za organizowanie zebrań na których to omawiane są zasady funkcjonowania danej wspólnoty. W zakres świadczonych usług wchodzą też działania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów.
Pojawiające się coraz częściej na rynku budowlanym oferty firm świadczących usługi w zakresie administrowania budynków skierowane są do różnych instytucji. Wśród wielu z nich można wymienić : Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe czy też prywatnych właścicieli kamienic, różnorodnych biurowców i centrów handlowych. Ponadto warto zaznaczyć, że te rozległe usługi z zakresu administrowania obejmują także często nadzór nad kamienicami zabytkowymi, budynkami zadłużonymi oraz obiektami znajdującymi się w nienajlepszym stanie technicznym.

Od niedawna coraz większą popularnością cieszą się na rynku budowlanym usługi z zakresu administrowania nieruchomościami komercyjnymi. Ściślej mówiąc obiekty komercyjne to nieruchomości będące źródłem dochodu dla właściciela z tytułu dzierżawy przez najemcę. Przeznaczeniem obiektów komercyjnych jest prowadzenie działalności gospodarczej w wybranej branży. W skład obiektów komercyjnych najczęściej wchodzą nieruchomości mieszkaniowe przeznaczone na wynajem, nieruchomości handlowo-usługowe wśród których można wymienić różnorodne biurowce, które przynoszą dochód z czynszu za wynajem. Ponadto zaliczają się do nich nieruchomości rekreacyjne oraz wypoczynkowe. Spośród wielu z nich można wymienić obiekty takie jak: hotele, których właściciel ma zazwyczaj udział w dochodzie operacyjnym oraz nieruchomości przemysłowe do których należą stacje benzynowe, których właściciele mają również wysoki udział w dochodzie operacyjnym.

W ostatnim czasie pojawiła się na rynku usługa Facility Management, w skrócie zwana FM. Jej priorytetowym zadaniem jest utrzymanie danych obiektów na bardzo wysokim poziomie przy nakładzie jak najmniejszych środków pieniężnych. FM to nowoczesna dziedzina, której najważniejszym celem jest integrowanie zasad administrowania poszczególnymi nieruchomościami. Usługa ta posiada szeroki zakres działalności. Do podstawowego obowiązku należy przede wszystkim podnoszenie jakości zarządzanych nieruchomości komercyjnych oraz zwiększenie ich wartości. Zainteresowanie usługą Facility Management, wzrosło na rynku w czasach, kiedy to narodziła się potrzeba stałego zwiększania wartości rynkowej nabytej nieruchomości. Otóż obecnie jest bardzo popularny przepływ różnorodnych budynków z rąk do rąk. Każda osoba sprzedająca swoją nieruchomość liczy na maksymalizację zysków, z kolei inwestor liczy na ogromne zyski w przyszłości. Sytuacja taka przyczyniła się do tego, że usługa FM stała się bardzo pożądana na rynku budowlanym. Niezwykle skuteczne działanie tej usługi jest priorytetem każdej inwestycji już na etapie sporządzania jej projektu czy też planowania kupna na rynku wtórnym. Dalekosiężne działanie pozwala w całości przewidzieć koszty utrzymania nieruchomości oraz w pełni określić wartość wzrostu lub spadku tej inwestycji na przestrzeni lat. Nowoczesna usługa FM jest związana z przekazaniem w ręce doświadczonych specjalistów wszystkich kwestii technicznych związanych z zarządzaniem nieruchomości komercyjnej. Na usługi FM decyduje się coraz więcej inwestorów różnorodnych nieruchomości.