Zaświadczenie o zdolności do pracy

Aktualne zaświadczenie o zdolności do pracy wymagane jest w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Badanie lekarskie powinny przechodzić nowozatrudnione osoby. Badania okresowe dotyczą z kolei wszystkich pracowników.

Zatrudnianie nowego pracownika

Chcąc zatrudnić nowego pracownika, pracodawca musi wysłać go na wstępne badania lekarskie. Obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie jasno określają, że koszt takich badań w całości ponosi pracodawca. Badania lekarskie będą konieczne również w przypadku pracowników, którzy są przenoszeni na inne stanowisko pracy, w przypadku występowania na nim czynników szkodliwych dla zdrowia. O nowe zaświadczenie o zdolności do pracy muszą się także postarać pracownicy młodociani jeżeli zmieniają stanowisko pracy wewnątrz firmy. Co ważne, takie badanie nie może być przeprowadzone przez dowolnego lekarza. Osobą uprawnioną do wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy jest wyłącznie lekarz medycyny pracy. Oprócz badań wstępnych pracownicy zobowiązani są także do wykonywania badań okresowych, jak również kontrolnych.

Zaświadczenie o zdolności do pracy, a dłuższa choroba

W przypadku, gdy niedyspozycja pracownika znacznie przeciąga się w czasie i nie jest on w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych przez okres powyżej 30 dni, wówczas trzeba przejść kontrolne badania lekarskie. Mają one na celu ustalenie tego, czy po dłuższej chorobie pracownik wciąż jest zdolny do tego, aby wykonywać obowiązki zawodowe na zajmowanym dotychczas stanowisku. Pracę można rozpocząć dopiero po przedstawieniu pracodawcy dokumentu, jakim jest zaświadczenie o zdolności do pracy. Czasem jest tak, że nie wystarczy badanie u jednego lekarze, lecz trzeba odwiedzić kilku specjalistów medycyny pracy, aby móc otrzymać stosowne zaświadczenie zezwalające na kontynuację obowiązków zawodowych.

W tym przypadku bardzo istotne są dwie kwestie, o których powinien pamiętać każdy pracownik. Za każdym razem skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy wystawia pracodawca – taki ma obowiązek prawny. Po stronie pracodawcy leży także obowiązek sfinansowania takich badań, które dla pracownika są całkowicie bezpłatne. Na tej zasadzie przeprowadzane jest zarówno wstępne badanie, jak i badanie okresowe i kontrolne.

Co warto wiedzieć o badaniach lekarskich?

Jeżeli nie ma się żadnych problemów zdrowotnych, to zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy można dostać od ręki. Więcej zachodu będzie, gdy występują jakieś przeciwskazania do wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Wówczas może okazać się niezbędne zaświadczenie od prowadzącego specjalisty lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na wszelki wypadek, wybierając się do medycyny pracy, zwłaszcza na badanie kontrolne po przebytej chorobie, warto mieć ze sobą pełną dokumentację medyczną, która znacznie ułatwi lekarzowi orzecznikowi ocenę stanu zdrowia. Badanie takie powinno być przeprowadzone w godzinach pracy oraz z zachowaniem prawa do otrzymania wynagrodzenia.

W dobie koronawirusa warto zapoznać się z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-wykonywania-badan-medycyny-pracy-w-okresie-epidemii-koronawirusa