Odprawa celna co to jest?

Przewożąc towary przez granicę podmioty zobowiązane są do uiszczenia odpowiednich opłat oraz posiadania stosownych dokumentów. Cały szereg procedur, które muszą być wówczas przeprowadzone składa się na odprawę celną

Na jednostkę gospodarczą, która zajmuje się importem albo eksportuje swoje towary do państw niezrzeszonych, nałożony jest obowiązek odprawy celnej. Do procedury tej powinien być zgłoszony każdy towar, który jest importowany do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej.

Przynależność Polski do UE gwarantuje swobodę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. W związku z tym podmioty gospodarcze są zwolnione z opłat celnych. Inaczej jest podczas importu na przykład z Chin czy Wietnamu.

Aby towar przeszedł odprawę celną należy zadbać o pewne czynniki. Należy dokonać zgłoszenia celnego. Obowiązek ten może być spełniony drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu CELINA wspierającego odprawę celną. Zgłoszeń można również dokonywać w formie pisemnie na odpowiednim formularzu.

Warto wiedzieć, iż przed podjęciem procedury odprawy celnej, trzeba zapoznać się z przepisami dotyczącymi wprowadzenia produktu do obrotu na obszarze kraju. Oprócz owego zgłoszenia należy przygotować komplet dokumentów. Dokumentacja musi zawierać wartość towaru ustaloną na podstawie faktury. W niektórych sytuacjach niezbędna jest specyfikacja towarów i certyfikat potwierdzający skład towaru. Jeżeli przewożony towar podlega akcyzie, wymagane jest również zaświadczenie o wydaniu podatkowych znaków akcyzy.

Istotną kwestią jest przestrzeganie terminu opłat celnych, bowiem dopiero wtedy towar zostanie dopuszczony do obrotu. Na wysokość opłaty ma wpływ w szczególności wartość celna towaru ustalana na podstawie taryfy, przyznana kategoria oraz waga przesyłki. Istotny jest aktualny kurs walut. Przy małych wartościach towaru firma możne zostać zwolniona z opłat.

Zmieniające się ciągle przepisy prawa są często utrudnieniem i uniemożliwiają pracownikom płynne poruszanie się w tematyce cła. Z tegoż powodu warto śledzić zmiany w tej kwestii na bieżąco.