Co to jest ulga podatkowa?

Każdy podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód zobowiązany jest do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego na właściwym formularzu PIT. Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z ulg zawartych w przepisach prawa podatkowego

Ulga podatkowa to prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo zmniejszeń. Celem ulg jest obniżenie wysokości podatku do zapłaty za dany rok podatkowy. W ramach ulg podatkowych można dokonać dwóch rodzajów odliczeń. Jedna z grup to odliczenia od dochodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania.

Od dochodu można odliczyć przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku przedsiębiorcy dokumentami stanowiącymi podstawę do odliczenia są dokumenty potwierdzające opłacanie składek a w przypadku pracowników PIT-11 od pracodawców.

Ponadto dochód można pomniejszyć o darowizny na kościół, kult religijny, pożytek publiczny oraz o kwoty przekazane publicznym szkołom na cele kształcenia zawodowego a także przekazanie krwi. Dodatkowo zmniejszeń można dokonać na podstawie wpłat na IKZE. Można również skorzystać z ulgi termoizolacyjnej oraz odliczeń wydatków poniesionych na rehabilitację.

Kolejną grupę stanowią odliczenia od podatku, które to pomniejszają wysokość kwoty podatku. Od wyliczonego podatku można odliczyć między innymi składki zdrowotne, ulgę prorodzinną i abolicyjną, ulgę budowlaną oraz odsetkową a także kwoty na szkolenie uczniów na podstawie decyzji o uldze uczniowskiej z organu podatkowego. Ponadto można uwzględnić w rozliczeniu wydatki na pomoc domową na podstawie dowodu opłacenia składek do ZUS i umowy aktywizacyjnej

Warto zapamiętać, iż ulga podatkowa jest prawem każdego podatnika. Zatem nie jest obowiązkowe korzystanie z tego rodzaju zmniejszeń. Podatnik w trakcie wypełniania zeznania sam decyduje z których ulg podatkowych zamierza skorzystać. W sytuacji gdy nie wpisze w deklaracji PIT kwot ulgi, to w ewentualnym procesie kontroli złożonego rozliczenia rocznego, organ podatkowy nie jest zobowiązany aby informować podatnika o prawie do jakichkolwiek ulg.