Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku jest ustalona ustawowo i z roku na rok rośnie. Przed kilkoma laty wynosiła ona raptem 3091 zł, w 2018 roku była już na poziomie 6600 zł (oczywiście nie dla wszystkich), w 2019 roku wzrosła do 8000 zł (również nie dla wszystkich). Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazane na PIT-36 lub

PIT-37 opodatkowane wg skali podatkowej.

Jak wyliczyć kwotę wolną od podatku?

Osoby które w całym roku podatkowym miały dochód do 8000 zł, nie muszą odprowadzać ani grosza podatku. Oznacza to że przy niższej stawce PIT-u, która obecnie wynosi 17%, wysokość podatku została pomniejszona o około 1360 zł.

Osoby z dochodem między 8000 zł a 13000 zł zarówno kwota wolna od podatku, jak i kwota obniżająca podatek są zmienione w stosunku do osób posiadające mniejsze dochody. W sposób szczególny ustala się kwotę zmniejszającą w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek:

  • W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85,528 zł) wynosi 525 złotych rocznie
  • W przypadku podatników, których dochody przekraczają kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego skali – zaliczki nie pomniejszą się o kwotę zmniejszającą podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek. Prościej mówiąc polega to na tym że im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek dodatkowo tym samym zmniejszy się podatek do zapłacenia za rok 2019.

Na wielu stronach internetowych możemy znaleźć wiele kalkulatorów które obliczają nam kwotę podatku do zapłaty za darmo. Jest to bardzo pomocny kalkulator, jeśli nie jesteśmy w stanie sami obliczyć sobie kwoty jaką odprowadzamy w podatkach, możemy skorzystać z takiego wygodnego kalkulatora i nie martwić się tym że gdzieś w obliczeniach popełniliśmy błąd. To jest dobre rozwiązanie dla osób które wolą swój czas poświęcić na coś bardziej produktywnego niż długie liczenie.