Kwota wolna od podatku. Co to jest?

Zasadniczo od uzyskanych dochodów podatnik zobowiązany jest to zapłacenia właściwej kwoty podatku. Zgodnie z przepisami regulującymi tę kwestię w ustawie określona została kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od której nie płaci się podatku dochodowego. Obowiązuje ona wyłącznie podatników rozliczających przychody opodatkowane wg skali podatkowej, które wykazywane są w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Należy zapamiętać, że nawet jeżeli nie została ona przekroczona i w danym roku dochody były niższe, to podatnik nie jest zwolniony z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Przychody opodatkowane liniowo wykazywane na PIT-36L, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczane na druku PIT-28, z kapitałów pieniężnych, do których stosuje się PIT-38, ze zbycia nieruchomości zawarte na dokumencie PIT-39 nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku.

Ponadto kwota wolna od podatku nie dotyczy osób stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową, nierezydentów, którzy nie wybrali opodatkowania według skali, rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł, emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy, oszczędzających na więcej niż jednym IKE,

Kwotę zmniejszającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik w pierwszej kolejności ustala dochód pomniejszając przychód o koszty uzyskania przychodu. Następnie odejmuje od niego zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne oraz ulgi odliczane od dochodu, na przykład rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny.

Po zaokrągleniu otrzymanej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Od tej kwoty podatku odejmujemy kwotę obniżającą podatek, którą uzyskujemy dzięki temu, że mamy kwotę wolną od podatku.