Właściwe zarządzanie-redukcja strat.

System zarządzania produkcją czyli w skrócie MES od angielskiego Manufacturing Execution Systems. Systemy te są pomostem pomiędzy biznesowa i produkcyjną częścią przedsiębiorstwa. Pozwalają na skuteczne zarządzanie firmą. Ogólnie rzecz biorąc jest to nic innego jak system określający jakie informacje powinny być wymieniane między działem sprzedaży, logistyka, marketingiem i produkcja.

Podstawą zarządzenia jest normalizacja. Jeśli chodzi o MES to struktura, pojęcia oraz funkcje zostały zawarte w standardzie ANSI/ISA-95. Wprowadza on podział procesów w przedsiębiorstwie na poziomy. Uwzględnia on różne rodzaje procesów technologicznych. Jest systemem dosyć uniwersalnym, który można dostosować do własnych potrzeb.

Co nam daje stosowanie systemów zarządzania produkcja.

W najbardziej podstawowej wersji pomaga nam reagować z odpowiednim wyprzedzeniem na zmiany na rynku. Można też dzięki temu usprawnić procesy związane z logistyką i zmniejszyć ilość przestojów.

Inne korzyści płynące z nowoczesnego zarządzanie produkcją to optymalizacja produkcji, dostosowanie oprogramowania i interfejsów użytkownika do własnych potrzeb, współpraca pomiędzy wieloma obecnymi na rynku produktami.

Funkcje systemy zarządzania produkcją obejmują: zarządzanie jakością, zarządzanie procesem, sterowanie obiegiem dokumentów, zarządzanie ruchem produktów, zarządzanie pracownikami, przydział i kontrola procesu produkcji, logistyki i sprzedaży.

Podstawową i największa korzyścią płynącą z wdrożenia systemu zarządzania produkcją to optymalizacja, czyli zwiększenie produkcji przy mniejszych kosztach.

Dobrze skrojony system produkcji pozwala na bardziej płynny proces produkcji, zmniejszenia strat, lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, optymalizacja dostaw i transportu. Pozwala również zarządzać parkiem maszyn, dobrać odpowiednie parametry produkcji oraz określić najbardziej wydajne i ekonomiczne tempo.

Poprzez analizę strat, przestojów, awarii maszyn i błędów w wykonaniu produktu są idealnym narzędziem do podjęcia odpowiednich decyzji. Zwykle kończy się to… większymi zyskami. Pomimo niemałego wkładu.