Skuteczna strategia

Wprowadzenie produktu na rynek nie jest takie proste. Wiele firm poniosło porażkę, ponieważ nie przeanalizowali rynku i nie wprowadzili na czas odpowiednich zmian. Wiele produktów wprowadzonych na rynek zaliczyło spektakularną porażkę dlatego, że nie zbadano potrzeb rynku.

Dotyczy to szczególnie produktów, które swoją funkcjonalnością oraz pomysłem wyprzedzało epokę. Istotnym elementem strategii marketingowej jest też zbadanie, ile na dana rzecz będą w stanie ludzie wydać pieniędzy.

W związku z tym przedsiębiorstwa mogą określić następujące strategie marketingowe.

Strategia wyboru rynku docelowego:

  • marketing niezróżnicowany – dotyczy sytuacji, gdzie potrzeby klientów są zbliżone. Cecha charakterystyczną są relatywnie niskie koszty.
  • marketing zróżnicowany – w rozwoju firmy tworzymy osobne programy dla każdego segmentu. Cechą jest wzrost zaufania do marki, wadą – wysokie koszty.
  • marketing skoncentrowany – zajęcie jednej konkretniej niszy na rynku. Bardzo dobre rozpoznanie potrzeb i nabycie wysokich umiejętności ich zaspokajania. Występuję tu duże ryzyko zaniku segmentu oraz pojawienia się konkurencji.
  • marketing zindywidualizowany – koncentracja na jednym wybranym kliencie.

Poza tymi podstawowymi wymienionymi powyżej strategiami istnieją jeszcze inne w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Są nimi strategie wejścia na nowe rynki, strategie marketingowe w różnych fazach rozwoju rynku. Inne strategie będziemy przyjmować w fazie tworzenia rynku – strategia pioniera, naśladowcy, a inne w fazie ekspansji jeszcze inne w fazie depresji.

Tutaj czasem należy podjąć decyzję o wycofaniu się z rynku i dalsze analizy, w celu określanie czasu i możliwości powrotu. Oczywiście wybór strategii związany jest z tym, że w każdej fazie rozwoju zmienia się zasobność portfela oraz oczekiwania i możliwości klienta.

Ne możemy również zapomnieć, że nie jesteśmy na rynku sami. O sukcesie będzie często decydować to, jak podejdziemy do konkurencji. Jaka strategie wybierzemy. Wśród tych możemy zaliczyć: unikanie konkurencji, uczestnictwo w procesach konkurencji. Tutaj mówimy też o różnego rodzaju strategiach wobec konkurencji. Będą to strategie obronne bądź aktywne, jak np. strategia frontalnej konfrontacji.