Projekt inwestycyjny- co to jest?

Zakładając firmę, trzeba pomyśleć nie tylko o jej nazwie, siedzibie czy branży, w której chcemy działać. Od jej sukcesu zależy wykonanie profesjonalnego projektu inwestycyjnego. Co to jest i jakie informacje powinien zawierać?

Projekt inwestycyjny to odzwierciedlenie przedsięwzięcia, na które się decydujemy. Powinien zawierać informacje na temat celu planowanej inwestycji, określać potrzebne nakłady finansowe do jej realizacji oraz źródeł ich finansowania. Także uczestników biorących udział w całym przedsięwzięciu.

Właściwe przygotowanie projektu inwestycyjnego wymaga przeprowadzenia szeregu analiz, pod kątem finansowym (należy przeprowadzić analizę finansową na temat środków oraz naszych możliwości finansowych) oraz pod kątem ekonomicznym.
Przy dużych inwestycjach konieczne jest wykonanie szczegó­łowych badań marketingowych i na ich podstawie sporządzenie odpowiednich prognoz.
Rodzaje projektów inwestycyjnych.

Projekty inwestycyjne podzielić można na kilka typów:

  1. Projekt inwestycyjny innowacyjny- dotyczy wprowadzania na rynek zupełnie nowych usług czy produktów, a także wdrażania przez przedsiębiorstwo nowego procesu technologicznego, który ma na celu wprowadzenie nowej oferty lub modyfikację dotychczas istniejącej.
  2. Projekt inwestycyjne ekspansywny- rynku sprzedaży, otwarcie nowych kanałów dystrybucji np. uruchomienie nowej filii, punktu sprzedaży w innym mieście czy nawet kraju.
  3. Projekt inwestycyjny odtworzeniowy- jego przygotowanie i wdrożenie pozwala zredukować koszty i zwiększyć zyski, np. poprzez obniżenie kosztów półproduktów, robocizny bezpośredniej, ilości odpadów itd.

Wiele cennych informacji na temat ryzyka związanego z realizacją danego projektu inwestycyjnego przyniesie analiza wrażliwości, czyli badanie wpływu zmian poszcze­gólnych parametrów charakteryzujących projekt na jego opłacalność.

Profesjonalnie przygotowanie dokumentacji finansowej dla projektów inwestycyjnych oraz dokonanie oceny ich efektywności finansowej, pozwala oszacować ryzyko niepowodzenia, a także pomóc przy poszukiwaniu źródeł finansowania (leasing, kredyt firmowy, czy dotacje).