Oferta leasingu dla nowych firm

Polityka leasingu jest ściśle uzależniona od okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim bardzo nieliczne firmy leasingowe wyrażają zgodę na udzielenie finansowania start-upom. Na leasing od pierwszego dnia prowadzenia działności większe szanse mają właściciele lub współwłaściciele, których działalność jest w jakimś stopniu powiązana z ich wcześniejszą aktywnością zawodową.

W celu dodatkowego uwiarygodnienia swojej działalności, warto posiadać umowy zawierane z kontrahentami. Najczęściej firmy leasingowe wymagają minimalnego okresu 3 miesięcy działalności. Dla większości ofert jest to absolutne minimum aby próbować ubiegać się o leasing.

Zdecydowana większość polskich lesingodawców jest gotowa udzielić finansowania jeżeli dana firma działa na rynku już jakiś czas a minimum 6 miesięcy oraz wykazuje jakieś efekty swojej działalności.

Nowe firmy wnioskujące o leasing najczęściej muszą posiadać wkład własny w wysokości 15-20%. Wysokość wkładu jest tym wyższa im krócej jest prowadzona działalność. Zdarzają się wyjątki, kiedy firmy leasingujące organizują promocje w trakcie, których udzielają finansowania każdemu bez wkładu własnego.

Do produktów najczęściej branych w leasing należą samochody osobowe i dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny i urządzenia. Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność nie posiadający historii finansowej nie mają na ogół problemów z uzyskaniem auto leasingu do przeprowadzenia takiej transakcji wystarczy dowód osobisty, uiszczona opłata własna oraz podstawowe dane o działalności gospodarczej.

Jest to tak zwana procedura uproszczona i dotyczy jedynie nowych i używanych aut osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T.

Niekiedy firmy leasingowe w stosunku do nowych firm ustanawiają dodatkowe zabezpieczenia. Formą takiego dokumentu może być np. hipoteka nieruchomości, poręczenie innej firmy lub inne ustalone przez daną firmę.

Leasingodawcy zazwyczaj stosują wyższe marże udzielając leasingu nowym firmom, z uwagi na to warto zapoznać się z ofertą kilku różnych firm aby móc wybrać tę, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki.