Jednoosobowa działalność czy spółka?

Jednoosobowa działalność oraz wszelkie spółki są formami prowadzenia firmy. Już na etapie zakładania działalności występują między nimi spore różnice, dlatego też należy o nich wiedzieć.

Każda z tych form prawnych prowadzenia działalności ma swoje wady i zalety. Przed podjęciem decyzji o sposobie prowadzenia warto się im przyjrzeć, aby odpowiednio dopasować formę do przyszłej firmy.

Na wstępie trzeba wspomnieć, iż rejestracji jednoosobowej działalności w CEIDG nie jest skomplikowana. Polega ona na złożeniu wniosku CEIDG-1 i odpowiednich załączników w urzędzie gminy lub miasta albo skorzystania z możliwości zgłoszenia online.

Decydując się na drugie rozwiązanie niezbędna może być wizyta w urzędzie w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji online w celu uwierzytelnienia wniosku. Wizyta ta nie jest konieczna, jeżeli osoba składająca wniosek posiada kwalifikowany podpis elektroniczny.

W przypadku na przykład zgłoszenia spółki z o.o. do KRS już na etapie tworzenia umowy spółki trzeba ponieść koszty. Umowa spółki musi bowiem być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Koszty można zmniejszyć wybierając formę rejestracji online i skorzystać z przygotowanego formularza umowy spółki z o.o. Dodatkowo założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest sam przedsiębiorca. Może on odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych albo w postaci podatku liniowego lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

Z kolei zaś spółka z o.o. obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych

Warto wiedzieć, iż mamy tutaj do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem. Wspólnicy bowiem odprowadzają najpierw podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu spółki a następnie płacą podatek dochodowy od dywidendy wypłaconej wspólnikom. Księgowość spółki jest prowadzona w postaci ksiąg rachunkowych.

Jeżeli przedsiębiorca nie zamierza działać na dużą skale dobrą formą będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. W sytuacji gdy przyszły przedsiębiorca ma w planach kredyt na działalność, lepszym wyborem będzie spółka z o.o. W przypadku ewentualnych niepowodzeń w biznesie majątek osobisty wspólników jest chroniony.