Jaką szkołę skończyć aby zdobyć dobrą pracę?

W powszechnej świadomości utrwaliło się przekonanie, że dobre wykształcenie umożliwi zdobycie dobrze płatnej pracy. Do niedawna pojęcie dobrego wykształcenia było równoznaczne z ukończeniem studiów wyższych. Jednak najnowsze badania rynku pracy pokazują, że żadne studia nie są gwarantem stałego zatrudnienia, a pracę najszybciej znajdują osoby posiadające wyuczony zawód, niezależnie od ukończonej szkoły.

Teza znajduje potwierdzenie gdy spojrzy się na odsetek bezrobotnych, którzy ukończyli studia humanistyczne. Jest on znacznie wyższy niż w przypadku osób, które ukończyły studia techniczne oraz tzw. kierunki ścisłe. Jednak trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć absolwenci wszystkich kierunków. Dlatego warto się zastanowić nad zdobyciem konkretnego zawodu, bądź uprawnień, pod kątem przyszłej profesji.

Dzięki takiemu podejściu niejedna osoba, z niższy wykształceniem, ale mająca „fach w ręku”, zarabia lepiej niż magister. Studia, nawet humanistyczne, mogą być przepustką do ciekawej pracy pod warunkiem, że są poparte solidną wiedzą z danej dziedziny i głęboką znajomością tematu.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/school-s-boring-1252757

Dodaj komentarz