Jak zarządzać zespołem pracującym przy projektach?

Zarządzanie projektami, czyli project management dąży do skutecznego zrealizowania wszystkich głównych, jak i pobocznych celów związanych z danym projektem w określonym z góry terminie.

Dzięki podjęciu odpowiednich działań możliwe jest zmaksymalizowanie zysków wynikających z realizacji konkretnego projektu, przy jednoczesnych wyeliminowaniu dodatkowych kosztów, opóźnień i ogólnego ryzyka.

Skuteczne zarządzanie projektami wymaga wykorzystania najlepszych i zgodnych z aktualnymi trendami praktyk, rozwiązań i narzędzi. Aby je poznać i dowiedzieć się, w jaki sposób najkorzystniej je wykorzystywać warto wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu z project managementu.

Szkolenia Project Management – czego można się po nich spodziewać?

Osoby uczestniczące w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, których wykorzystanie pozwoli na efektywnie kierowanie różnych, nawet najbardziej złożonych projektów oraz realizowania wszelkich, w tym najbardziej skomplikowanych zadań pojawiających się na każdym z etapów pracy nad projektem.

Wszelkie działania wykonywane będą terminowo i zgodnie z początkowymi założeniami, co przełoży się na pozycję firmy na rynku i jej finansowe wyniki. Możliwe będzie dokładne oszacowanie kosztów związanych z poszczególnymi projektami, a także przychodów, jakie mogą one wygenerować.


Blog o szkoleniach: https://tpkn.edu.pl


Dzięki szkoleniu z zakresu project managementu możliwe będzie także dobranie odpowiedniego stylu zarządzania osobami wchodzącymi w skład zespołu projektowego, zapewnienie im skutecznej komunikacji oraz maksymalne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Obecnie szkolenia z zakresu project managementu (np. szkolenie agile) dają uczestnikom solidną wiedzę na temat obowiązujących obecnie standardów zarządzania, takich jak Agile, PMI, Prince2 i CCPM.

Dla kogo szkolenie z zarządzania projektami?

W szkoleniu z zarządzania projektami uczestniczyć powinni przede wszystkim menadżerowie, kierownicy i liderzy zespołów projektowych, jak i wchodzący w ich skład członkowie. Ponadto szkolenia scrum polecane są dla wszystkich osób pragnących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu project managementu bądź zdobyć nowe, cenione na rynku pracy kompetencje.