Jak zarządzać mobilnymi modułami sprzedaży?

Zarządzanie mobilnymi możliwościami sprzedaży jest jeszcze bardziej skomplikowane niż zarządzanie zwykłym zespołem handlowym. Oprócz trudności związanych z zarządzaniem technicznym i ludzkim, dochodzi do przemieszczania się i podziału członków grupy, co ma wpływ na jej wydajność. Menedżer „mobilnych sił” sprzedaży musi posiadać cechy kierownicze, ale musi również dysponować pewną liczbą narzędzi, które są niezbędne do dobrego zarządzania swoim zdalnym zespołem.

Główne cechy kierownika działu sprzedaży.

Jak każdy dobry menedżer, szef zespołu sprzedaży mobilnej musi wiedzieć, jak otaczać się dobrymi ludźmi. Dobra rekrutacja jest więc niezbędna, aby zbudować zespół o wymaganych umiejętnościach i zdolnościach dostosowania się do specyfiki rynku i rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Podczas tworzenia grup w terenie będzie on potrafił połączyć różne osobowości swoich współpracowników, wykorzystując ich wzajemne uzupełnianie się. Po ustaleniu celów, dobry kierownik zespołu sprzedaży będzie udzielał instrukcji i rad, pozwalając jednocześnie swoim pracownikom na jak największą swobodę działania w ustalonych ramach. Przede wszystkim musi wiedzieć, jak delegować zadania bez całkowitego porzucania swoich pracowników. Ustalając spójny plan działania, musi on znaleźć odpowiednie środki kontroli, aby interweniować w przypadku naruszenia harmonogramu.

Narzędzia dostępne dla menedżera mobilnego działu sprzedaży.

Klasycznymi narzędziami, jakimi dysponuje menedżer w celu wzmocnienia swoich zespołów i zwiększenia ich wydajności, są szkolenia i doskonalenie umiejętności. Profesjonalne kursy szkoleniowe są często prowadzone na określony temat i mogą zaspokoić zapotrzebowanie. Wyspecjalizowane organizacje oferują je indywidualnie lub zbiorowo. Wzmocnienie spójności zespołu podczas seminarium team building jest doskonałym przykładem przydatnego kursu dla mobilnego zespołu sprzedaży.

Skupienie się na spójności zespołu jest rzeczywiście fundamentalne dla lidera zespołu, ponieważ różni członkowie zespołu widzą się bardzo rzadko. Zorganizowanie takiego seminarium to często niepowtarzalna okazja dla wszystkich członków zespołu, aby przynajmniej raz w roku spotkać się w niecodziennej scenerii.

Wreszcie, menedżer musi mieć skuteczne narzędzia do zarządzania swoją pracą na odległość. W dzisiejszych czasach środki komunikacji, takie jak Internet, telefony komórkowe czy wideokonferencje, pozwalają menedżerowi zapewnić bardzo regularne monitorowanie zadań z jego oddziałami rozsianymi po całym świecie. Dla zespołu mobilnego zapewnienie dobrej komunikacji i regularnego raportowania jest niezbędne i prawdopodobnie stanowi jeden z kluczy do sukcesu zawodowego.