Jak założyć działalność gospodarczą?

Złożenie podstawowej działalności gospodarczej jest bardzo proste. Za podstawową działalność gospodarczą przyjmuje się jednoosobową działalność. Zrobienie pierwszych kroków zgłoszeniowych powinno być poprzedzone zastanowieniem się co się chce robić i w jakiej formie.

Określenie tych podstawowych „parametrów” jest bardzo pomocne w podjęciu trafnej decyzji. Kiedy już cała sprawa zostanie dobrze przeanalizowana i przemyślana nie pozostaje nic innego jak sfinalizować zamierzenie.

Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej – CEiDG.

Zgłoszenie można wykonać na kilka sposobów. Najprostszym jest skorzystanie z internetu i załatwienie wszystkiego on line.

Kolejnym sposobem jest udanie się do właściwego urzędu miejskiego lub gminnego i osobiste zgłoszenie w tymże urzędzie.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest dokonanie zgłoszenia drogą pocztową wykorzystując w tym celu przesyłkę poleconą.

Najbardziej leniwi mogą zlecić wykonanie wszystkich czynności przy pomocy pośrednictwa biura podatkowego czy prawnego.

Co należy zrobić zgłaszając działalność gospodarczą?

Podstawową sprawą jest wypełnienie druku zgłoszeniowego pobranego z internetu lub bezpośrednio w urzędzie.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane wypełnione pola. Następnie poprzez własnoręczny podpis pod wnioskiem powinno potwierdzić się prawidłowość wszystkich podanych informacji. Tak wypełniony wniosek wystarczy w jeden z wymienionych sposobów dostarczyć w wybrane miejsce.

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności określa jakie czynności może wykonywać osoba dokonująca zgłoszenia do ewidencji. Specjalna lista z odpowiednim oznaczeniem, określa jaki zakres działalności ma zamiar wykonywać zgłaszająca osoba. W tym miejscu powinno z pomocą przyjść wcześniejsze przeanalizowanie jaki zakres będzie obejmowała rozpoczynana działalność.

Wybór zakresu planowanej działalności nie jest w żaden sposób ograniczony. Można wpisać dowolną ilość branż w jakich będzie się działało. Jeśli coś zostanie pominięte zawsze można rozszerzyć zakres swojej działalności dopisując potrzebne kategorie.

Wszystko w jednym okienku.

Dokonując standardowego wpisu do CEiDG wszystko załatwia się w jednym okienku. Samo zgłoszenie do ewidencji automatycznie wpływa na przekazanie niezbędnych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego urzędu skarbowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgłoszenie powinno zawierać adres mailowy ponieważ informacje zwrotne o rejestracji przesyłane są w drodze elektronicznej. Podobnie z numerem REGON nadanym w GUS, potwierdzenie nadania numeru przesyłane jest droga mailową.

Jeśli planowana działalność będzie prowadzona w formie jednoosobowej wymienione powyżej działania wystarczą aby dokonać poprawnego wpisu do CEiDG i rozpocząć działalność.

Wpis obejmuje podstawowy zakres zgłoszeń niezbędnych w urzędzie skarbowym. W przypadku innych niż podstawowe formy opodatkowania należy dokonać osobiście odpowiednich zgłoszeń w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać informację o dacie rozpoczęcia planowanej działalności, bowiem to od tej daty zaczynają obowiązywać wszystkie wymagane świadczenia w urzędzie skarbowy oraz ZUS.

Wszystkie formalności związane z dokonaniem wpisu do CEiDG są bezpłatne.