Informacja w dzisiejszym świecie

Wszechobecność środków masowego przekazu w XXI wieku jest dla nas czymś normalnym, a czasem nawet niezbędnym do normalnego funkcjonowania. Dzisiaj nie istnieje dzień bez informacji. Prasa, radio, telewizja, internet – wszystkie najważniejsze media bazują na informacjach z kraju i ze świata.

Informacja jest dziś towarem. Główne portale prześcigają się, który z nich pierwszy poda informację do obiegu, czyj dziennikarz będzie pierwszy na miejscu zdarzenia i zrelacjonuje całą sytuację. Ten pęd za wydarzeniami stał się normą.

Największe giełdy na świecie bazują na serwisach informacyjnych, które podają sytuacją gospodarczą kraju w danej chwili i na tej podstawie zapadają ważne decyzje dotyczące kupna lub sprzedaży surowców.

Dawniej prasa, a dzisiaj Internet jest jedną wielką bazą informacji na wszelkie tematy zarówno te polityczne, jak też rozrywkowe. Portale informacyjne są oblegane przez rzesze czytelników z całego świata.

Krótko mówiąc: informacja jest dziś niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki, ale jest też w stanie dostarczyć rozrywki. To towar uniwersalny, dostosowany do potrzeb danego człowieka.