Co to jest umowa o dzieło?

Na rynku pracy można spotkać się z różnymi umowami. Jedną z nich jest umowa o dzieło.

RÓŻNE RODZAJE UMÓW

Umowy dzielą się na pracownicze oraz niepracownicze. Do umowy pracowniczej należy tylko i włącznie umowa o dzieła. Natomiast do umów niepracowniczych należą między innymi umowy o dzieło oraz umowy na zlecenie.

Pracodawcy mogą zdecydować, że przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, zlecenie itp. – zaprosi go do pracy na okres próbny. W takich przypadkach podpisywana jest umowa na okres próbny pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

CO TO JEST UMOWA O DZIEŁO?

Umowa o dzieło to umowa, która zawierana jest pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Poprzez słowo „dzieło” w tym przypadku należy rozumieć wykonaną daną rzecz dla zleceniodawcy. Może być to np. namalowanie obrazu, wykonanie rzeźby, napisanie utworu itp. Zleceniobiorca, czyli osoba która przyjmuje dane zlecenie – otrzymuje swoje wynagrodzenie w momencie oddania tego „dzieła” zleceniobiorcy.

CZY ZAWSZE NALEŻY PODPISYWAĆ UMOWĘ?

Jeśli się pracuje w danym miejscu, wykonuje różne czynności na rzecz kogoś i pobiera się za to opłatę, to zawsze powinna zostać zawarta konkretna umowa. Rodzaj podpisanej umowy należy dopasować do charakteru pracy, która ma być wykonywana. Zawarcie umowy jest potrzebne, aby rozliczyć się z podatków za pobranie wynagrodzenia. Wymagane jest to po prostu ze względów prawnych. Zatrudnianie „na czarno” nie jest legalne.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY I NIEOKREŚLONY

Pracodawcy przed zawarciem umowy ze swoim pracownikiem – powinni wcześniej przygotować ją i mu ją wręczyć do zapoznania. Dlaczego warto wcześniej przeczytać umowę? Przede wszystkim dlatego, aby nie robić tego w chwili podpisania umowy – pracodawca będzie musiał wtedy po prostu czekać, aż dokończymy czytać.

Pracodawca może zdecydować się podpisać z nami umowę na czas określony lub nieokreślony. Umowa na czas określony zawiera termin zawarcia i wygaśnięcia umowy. Natomiast umowa na czas nieokreślony nie zawiera terminu wygaśnięcia umowy, tylko sam termin rozpoczęcia.