Co to jest recesja?

Recesja to inaczej cofanie się. Recesja gospodarcza to spadek PKB. Może być, objawem pogorszenia sytuacji krajowej, spadku zatrudnienia. Julius Shishin stworzył system dzięki, któremu łatwiej jest zdefiniować recesję. Jako najważniejszą przyjmuje się regułę, która mówi o tym, gdy przez sześć miesięcy obserwujemy ciągły spadek dochodu krajowego.

Definicja upadku, oby chwilowego.

Podobnie zostaje definiowana recesja gospodarcza, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dla ekonomistów to sytuacja, gdy w ciągu dwunastu miesięcy, wzrost bezrobocia wzrasta o 1,5%. USA powołało specjalny komitet, który zajmuje się tym tematem. NBER- czyli National Bureau of Economic Research. Zakres spadku obejmuje nie tylko, w tym przypadku, PKB oraz poziom zatrudnienia, ale także produkcję przemysłową, sprzedaż hutową czy detaliczną.

Jakie mogą być przyczyny?

Przyczynami najczęściej są nagłe zmiany, które powodują zmiany gospodarcze. Zmianami, których bardzo często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ani im zapobiec mogą być kataklizmy, choroby czy wojny. Z tych łatwiejszych do przewidzenia powodów może być niegospodarność przywódców, charakteryzująca się złą gospodarnością. Niewłaściwą polityką pieniężną. Takie postępowanie, nie wróży dobrej przyszłości dla rynków finansowych.

Jakie mogą być skutki?

Efekty najczęściej odbijają się na społeczeństwie. Recesja powoduje obniżenie płac czy wzrost bezrobocia. To tylko niewielka część konsekwencji. Rząd może zastosować obniżenie podatków od przedsiębiorstw, ograniczenie pomocy socjalnej, obniżenie stóp procentowych.

Bardzo dobrze znany jest nam problem USA, związany z nadmierną rozrzutnością co do kredytów hipotecznych, który zaowocował recesją właśnie. Rząd chciał wesprzeć obywateli, by każdy miał dach nad głową. Jednak w efekcie pomysł nie okazał się korzystny dla polityki kraju. Spowodował dużo większe szkody, niż mogłoby się wydawać. Warto pomyśleć nad zwiększeniem sprzedaży, a w efekcie wsparciem gospodarki.