Cel reklamy

Co jest głównym celem reklamy? Zwiększenie sprzedaży. To sprawa oczywista. W jaki sposób jednak ów zaszczytny cel można osiągnąć? Jak zrealizować te cele?
Reklama w istotny sposób wpływa na postawy konsumentów wobec danej marki lub poszczególnych produktów.

To, w jaki sposób reklama wpłynie na zachowanie klienta, zależy od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest stosunek klienta do marki, z której korzysta już teraz. Czy jest wobec niej lojalny? Czy marzy mu się pewna odmiana? Czy można zachęcić go do zmiany marki?

Odpowiedzi na te pytania są bardzo ważne podczas planowania strategii reklamowej. Często przecież głównym celem reklamy jest przekonanie do reklamowanej marki tych klientów, którzy już mają swoje ulubione marki i nie zwracają większej uwagi na oferty konkurentów.

Jak sprawdzić, czy cele reklamy zostały osiągnięte? Specjaliści od marketingu mają na to sprawdzone sposoby. Najprostsza metoda określona jest mianem miar pośrednich skuteczności reklamy. Miary te pozwalają sprawdzić m. in. jaka jest świadomość istnienia danej marki wśród konsumentów, jaką wiedzę posiadają oni na jej temat oraz jaką postawę przyjmują wobec niej.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/signs-1253202

Dodaj komentarz