Bycie kierownikiem projektu

Zarządzanie firmą to spore wyzwanie, nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Ogrom decyzji, jakie trzeba podjąć, obowiązków, jakich trzeba dopełnić, spraw, o których należy pamiętać czy też praw, których należy przestrzegać, może przytłoczyć każdego, niezależnie od tego, czy ktoś jest kompetentny i wyszkolony do pełnienia takiej funkcji, czy nie.

Cechy osobowości mają tutaj znaczenie, jednak nie są jedynym wyznacznikiem wpływającym na efekt końcowy. Ważne jest także otoczenie, warunki, jakie stwarza do dalszego rozwoju i przystosowania do nowej sytuacji. Dlatego też w dużych firmach, gdzie zatrudnianych są setki pracowników albo w małych, gdzie pracuje tylko kilkanaście osób, organizacja stanowi element obowiązkowy. Można się jej nauczyć idąc na agile project management szkolenie.

Jeżeli strukturyzacja jest przeprowadzona poprawnie wyłaniają się zasadnicze stanowiska, a obowiązki naturalnie dzielą się między pracowników o wyznaczonych funkcjach. Managerowie, kierownicy, liderzy projektów, członkowie zespołów projektowych, pracownicy sekretariatu, itp. Każde z tych zdań niesie ze sobą obowiązki i powinności, ale daje także określone szanse rozwoju i wymaga pewnych cech osobowości, które nie zawsze da się wyuczyć.

Jednak szkolenie dla kierowników projektów przewiduje wypracowanie pewnych zachować, które pomagają w organizowaniu pracy innych oraz podwyższenie własnej samodyscypliny, która także stanowi część procesu zdobywania autorytetu. Jest to jedna z funkcji, które mogą się zmieniać, zależnie od tego, czego będzie dotyczyło zlecenie i jakie kompetencje będą potrzebne do wykonania tego zadania.


Zobacz: https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metodyki-agile


W przeciwieństwie do kierowników czy managerów, zarządzający projektami to osoby z doświadczeniem, doceniane, ale jeszcze niegotowe na awans bądź też osoby, które posiadają pewne cechy osobowości, jakie uznawane są za korzystnie wypływające na pracę grupy pracowniczej. Dlatego warto zdecydować się np. na agile szkolenie, na którym nauczymy się tej konkretnej metody zarządzania projektami.

Wybierani są zazwyczaj przez kierowników bądź managerów do pełnienia roli kierownika w trakcie realizowania projektu, potem jednak ponownie obejmują swoje zadania na wyznaczonych dla nich stanowiskach pracy.